ראש בית"ר חי וקיים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח אייר התשי"ד, 21 במאי 1954
מתוך:
עמוד 2

שאיפתה של תנועת השחרור העברית בראשיתה ומראשיתה היתה לשים קץ לנדודי עמנו ועל ידי רכוזו במולדת לבטל את עצם "המוסד" של "הגמוניה" או של"הגמוניה נודדת". זוהי משמעותה הפשוטה ומהפכנית של המושג "נורמליזציה": ההגמוניה, שניתנה בידינו, תכליתה היא – ביטולה.