ראש בית"ר חי וקיים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח אייר התשי"ד, 21 במאי 1954
מתוך:
עמוד 2

אין הכרת מולדת. באמרי זאת, אינני מתכוון רק לעקורים או לעוקרים את עצמם ההולכים בעקבות הסיסמא אשר שונאי ישראל יחסוה לנע ונד חסר מולדת. הסיסמה הנודעת היא מקום שם טוב לי, שם מולדתי,ואילו אלה, אשר מולדת בליבם , יאמרו תמיד: טוב לי במולדתי, גם אם רע לי בארצי. לא, אינני מתכוון רק ל"יורדים", כוונתי לחינוך הניתן לנוער שלנו בבתי-הספר ובכל הארגונים הקוראים לעצמם"מחנכים". אולי יש בחינוך זה "הכרת מדינה", כפי שהיתה בו, בתקופה הטרום-ממלכתית "הכרת הישוב", אין בו הכרת מולדת. כי הרי הכרה זו בלתי אפרית היא בלי ההכרה בשלמות המולדת ובשלמות הזכות עליה.