קשר עם הבוחר נוסח מפא"י

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' ניסן התשי"ח, 24 במרץ 1958
מתוך:
עמוד 1

בימי הדיון החוזר על שיטת הבחירות,טענו דוברי מפא"י,כי,בהציעם בחירות איזוריות,בהן קובע רוב יחסי,אין כוונתם אלא לצמצום הפיצול ולהידוק הקשר בין הבוחרים ובין נציגם.היה זה ניסיון שקוף להטעות את דעת הציבור.שליחי תנועת החירות הסבירו,כי לו חולקה המדינה לאיזורים שווים,השולחים לבית הנבחרים נציג יחיד,הייתה מפא"י דווקא מרבה במועמדים כיתתיים למיניהם,מטרתה הייתה לחלק,להפריד ולפצל את שבעים או שמונים האחוזים של העם,הניצבים נגדה,כדי ששלושים או אפילו עשרים אחוז,יהיו אותו "רוב" יחסי,המעניק את המנדט המבוקש.כך היה קורה הנס בקלפי.ומיעוט בעם היה הופך לרוב בכנסת.