קריאה אל העם היהודי

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אדר א' התש"ח, 22 בפבואר 1948
מתוך:
במחתרת כרך ד' ע"מ 210-212

אחים, אנו יודעים כי לבכם יוצא אלינו בימים אלה בימים בהם חלוץ האומה עומד במערכה גורלית על חדוש ימיה כקדם. אתם רוצים לעזור לחזית בכל נפשכם ובכל מאודכם. ואתם צריכים לעזור. הן מלחמה זו, ששיאה עוד יגיע, מלחמת קיום היא לעמנו כלו, מלחמה לחרות או לשעבוד, מלחמה לחיים או למוות. אם בניכם, הלוחמים על מתרסי ציון המקודשים, יפלו, ירד ליל שעבוד והשמדה על העם המתבוסס בדמו זה שמונים דורות; אם בניכם, הניצבים במערכות ישראל הגורליות, ינצחו, תזרח שמש הדרור לא רק לבני דורנו, אלא גם לדורות הבאים. על כן, לא ייקר כל קרבן במלחמה זו, לא קרבן דמים ולא קרבן דם. ציון הלוחמת מצפה שכל איש מישראל יעשה את חובתו עד תומה.

אולם, חובתו של כל איש מישראל, בימים אלה, אינה מצטמצמת לסיוע חמרי בחזית המלחמה במולדת. חובתו היא גם להלחם. ולהלחם מיד. בל יהיה עורף וחזית במלחמת העם. תהיה חזית מלחמה אחת מסן-פרנציסקו ועד חרבין, משטוקהולם ועד קייפטאון, מירושלים ועד הפינה הנידחת ביותר על פני כדור הארץ, שבה הולם לב עברי בזעם ובאהבה. דרכי המלחמה יכולות להיות ואף צריכות להיות, שונות. אבל החזית חייבת להיות אחידה. כל בית בישראל עומד בה.