קצץ מדאיג

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
ד' כסלו התשכ"ג, 1 בדצמבר 1962
מתוך:
עמוד 2

האופייני, המסוכן והמזיק ביותר הוא סוף הפסוק. כך אמר, לסיכום השאלה, מנהיגה של מפא"י: "לכן אינני מקבל הזעם הזה, שנמצאים נאצים גרמניים במצרים ולהטיל אחריות על העם הגרמני של עכשיו והמדינה הגרמנית של עכשיו".