קצף מדאיג

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
ד' כסלו התשכ"ג, 1 בדצמבר 1962
מתוך:
עמוד 2

דברים נרגזים מאוד, ומבולבלים עוד יותר, השמיע מנהיגה של מפא"י בסעודת סוף-נובמבר השנתית של העיתונאים. העובדא, שראשה של מפלגה זו, הממלא עדיין תפקידים ממלכתיים מרכזיים, אינו יכול או אינו מסוגל עוד, לבנות משפט שלם, בתכנו ובבנינו, מן הדין שתדאיג כל אזרח נאמן, בין אם הוא מתנגד לממשלה דהיום, ובין אם הוא תומך בה. בלבול במוח וקצף בפה, בוודאי אינן התכונות הנדרשות מראש ממשלה של מדינה מוקפת אויבים.