קצף מדאיג

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
ד' כסלו התשכ"ג, 1 בדצמבר 1962
מתוך:
עמוד 2

אנו יודעים כי יש גם בקרב מפא"י אנשים הדואבים על דברי הקצף הללו, שאין בהם לא תבונה מדינית, לא הגיון פשוט, לא אחריות לאומית. אבל אפילו אלה, המקבלים את "מדיניות" ההתרפסות, המשולמת, בפני הגרמנים, אולי יקבלו מאת "עמיתיהם", חברי המפלגה השלטת בגרמניה, כיצד לעוץ לאיש  זקן וזועם.יש זקן וזועם לומר לעצמו די, ולצאת למנוחה. ככל שימהרו אנשי מפא"י לעוץ כך למנהיגם, כן ייטיבו עם האהשלטת בגרמניה, כיצד לעוץ לאיש זקן וזועם לומר לעצמו די, ולצאת למנוחה. ככל שימהרו אנשי מפא"י לעוץ כך למנהיגם, כן ייטיבו עם האומה והמדינה.