קצף מדאיג

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
ד' כסלו התשכ"ג, 1 בדצמבר 1962
מתוך:
עמוד 2

[...].. בוני הטילים הגרמניים נסעו לקהיר על מנת לנצל את הידע שלהם ובידיעה ברורה, כי הנשק ישמש לצרכיו הצבאיים של נאצר בתוכניותיו נגד ישראל". אבל מר בן גוריון אינו מקבל את "הזעם הזה" והוא דוחה את הניסיון (הגזעני) להטיל את האחריות על מה שגילה עיתון מפלגתו של העם והמדינה הגרמניים. במילים אחרות: היי שלווה גרמניה, "דעכשיו". המומחים שלך יכולים בשקט ובשיטתיות לעזור לנאצר בהקמת מפעל טילים ובהצבתם נגד ישראל. לא את אחראית להם. את הפטור המוסרי נתן לך לא אחר אלא ראש ממשלתה של המדינה, נגדה הטילים הללו הומצאו, נוצרים ויוצבו.