קצב

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו כסלו התש"ו, 1 בדצמבר 1945
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 36-37

"אמרנו וחזרנו, כי רק התקוממות כללית של הישוב, התקוממות שתשתק באופן מתמיד את השלטון על מוסדותיו: התקוממות שתקיף את כל שטחי החיים היא שתביאנו, עם כל הקרבנות הכרוכים בה, אל הנצחון. עתה, כאשר אותם המעשים, או מעשים דומים, נעשים לא על ידינו בלבד, כי אם גם ע"י כוחות אחרים, כוחות עברים גדולים, שנכנסו, לשמחתנו, למערכה, שוב לא נוכל לשנות את דעתנו, המסתמכת על חוקי הברזל של ההיסטוריה."