קלות העט והדעת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד שבט התשכ"ב, 19 בינואר 1962
מתוך:
עמוד 2

המפלגה המדינית ששמה בישראל הוא תנועת החרות קבעה את עמדתה לגבי הממשל הצבאי בכנסת השלישית, בכנסת הרביעית ובמצעה לכנסת החמישית, לאמור: ,,במקום הממשל הצבאי אפשר וצריך לכונן סידורי בטחון מתאימים". זוהי מדיניותנו המוצהרת. לא נתכחש לה, לא ביחס לרישא של המשפט ולא ביחס לסיפא שלו. שלמות הן. ברוח זו פרסמה סיעתנו הפרלמנטרית את הודעתה המוסמכת, ביום ד' השבוע, ובה ננהל את שיחות הברור שלנו עם סיעות אחרות, לרבות מפא"י, בכנסת... יואיל נא מר שמיר לא לפנות אלי בנוסח קיסרי: הגם אתה... ויואיל ד"ר רוזנבלום לא לאיים עלינו בהפסד קולות. אינני ברוטוס ואין לי קיסר, אשר את אהבת מולדתי אני צריך לבכר על פני אהבתי אותו. ובאשר לקולות, יואילו נא כל ידידנו וכל יריבנו לרשום בפניהם את הצהרת האמונה הבאה: אנחנו, תלמידיו של זאב ז'בוטינסקי, האחראים למדיניותה ולדרכה של תנועתנו, לא נציע שום דבר, שאינו לפי הכרתנו, צודק כדי לזכות בתוספת קולות, ולא נוותר על שום דבר, שהוא, לפי אמונתנו, צודק, מחשש של הפסד קולות. הננו משרתיו של ציבור תומכינו; לא עבדיו. שרות הוא כבוד; כל עבדות היא חרפה.