קיצוניות מאונס

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' כסלו התשט"ז, 18 בנובמבר 1955
מתוך:
עמוד 2

אולם המסקנה העיקרית נובעת משני הגורמים הראשוניים במדיניות הרשמית האומללה. כל עוד רוח באפם, חייבים מושלינו לשוב למקור, ולהסמיך את מדיניותנו לא על מה שכבשנו מכוח הנשק, אלא על זכותנו על מה שנגזל מעמנו בכוח הרשע. לעולם חייב ללמוד חכי לא מדינת ישראל היא "תביעה" (קיצונית רחמנא ליצלן), אלא שלעם ישראל ישנה תביעה, נצחית ומתונה בהחלט, על מולדתו השלמה, הקטנה. אם בכוון זה נלך, ונדע לכלכל את מעשינו, באיסטרטגיה המדינית והצבאית, נפרוץ מן המבוי למרחב, לקראת שחרור, בטחון ושלום.