קיום חוקי חרפה-הפעלתם פשע

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז אייר התשי"א, 22 במאי 1951
מתוך:
עמ' 1

...לא שמו אתכם שופטים בישראל! אתם הרשות המבצעת, אתם גם ממשלה מפוטרת, מפורקת מאחריות קולקטיבית ומאחריות פרלמנטרית".