קיום חוקי חרפה-הפעלתם פשע

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז אייר התשי"א, 22 במאי 1951
מתוך:
עמ' 1

...אל תשאל אותי מי קובע איזה חוק הוא נאצי ואיזה חוק הוא בלתי מוסרי. החוק שהשתמשתם בו הוא נאצי, הוא רודני, הוא בלתי מוסרי וחוק בלתי מוסרי הוא גם בלתי חוקי. על כן המעצר הוא בלתי חוקי והצו שלכם הוא שרירותי! לא היתה לכם כל זכות לעשות כאשר קיימת כנסת, כאשר קיים בית דין, כאשר יש בידכם כל מערכת החקירה. למה פתחם מחנה ריכוז?!...