קיום האזהרה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' כסלו התש"ז, 1 בדצמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 318-319

 "אם המשעבדים יעיזו בעתיד לפגוע בגופם ובכבודם האנושי והלאומי של צעירים עברים, לא עוד נגיב בשוט; נגיב באש.

לא יושפל כבוד ישראל בארץ-ישראל; לא יושפל כבוד החייל העברי! תבוער הברבריות הבריטית מארץ הקודש"