קול האמת

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ל' ניסן התש"ו, 1 במאי 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 138-139

ירשמו בפניהם המחברים הקומוניסטיים, וכל שאר הגורמים בעם ובעולם, כי הננו תלמידיו של זאב ז'בוטינסקי; כי הננו רואים בזאב ז'בוטינסקי את מורה הדור כולו; כי למדנו ממנו לא רק את תורת התקומה העברית ולא רק את דרך ההתקוממות, אלא גם את תורת החופש (חופש אמיתי). ובפשטות: אין לך דבר בעולם, עליו אנו גאים, כאשר גאים אנחנו על הזכות, שנפלה בחלקנו לצקת מים על ידיו של זאב ז'בוטינסקי וללמוד מפיו תורה.