קווים למדיניות הפנים העברית

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז תשרי התש"ט, 19 באוקטובר 1948
מתוך:
P20-275

בדרך הרת אסונות זו הולכת הממשלה הבלתי נבחרת. היא לא רק ירשה את חוקי המשעבד הבריטי ומנהגיו; היא גם קבלה ממנו – וממוריו הטוטאליטריים,- את הלגלגנות ליסוד היסודות של החוק. מה להם ולצוו "אין עונשין אלא אם כן מזהירין"? מה להם ולכלל "לכס רטרו נון אגיט"? גם שררה בידיהם ובעזרת הכח הגשמי יהפכו סדרי עולם ויחזירונו לתקופת לא קם אף אחד מנציגי העם שנתמנו ע"י הממשלה שמינתה את עצמה, - אותה חוקת חרום, שתקפה חל אפילו על ה-15 במאי, משקפת את התהום שלתוכה מתדרדר "המשטר הישן" שלתוכה עלולה להתדרדר המדינה כולה.