קווים למדיניות הפנים העברית

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז תשרי התש"ט, 19 באוקטובר 1948
מתוך:
P20-275

בטוחני, כי הצבא העברי הלוחם המורכב מחיילים ומפקדים מכל החוקים ומכל הארגונים – רוצה מדינה חפשית ולא מדינת-משטרה. הצבא העברי – יעודו מלחמה לשחרור המולדת והגנה עליה. תפקידו אינו "בצר" ואינו הקמת גדרי תיל סביב אזרחים עברים. לא רק הנשק קובע במלחמה. לנו דרושה אחוות אחים ולא שנאת אחים. לנו דרוש לכוד ולא פרוד. על יעכרו את רוחנו ואת רוח חיילנו ע"י קיום מחנות רכוז בארץ-ישראל. אם חטא האזרח – יובא לדין, אבל לדין צדק, לדין אזרחי, ולא בפני בית דין צבאי, המרכב משלשה שופטים שהם אחד: שר הבטחון או שר אי-הבטחון. והשאר – ישוחררו.