קווים למדיניות הפנים העברית

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז תשרי התש"ט, 19 באוקטובר 1948
מתוך:
P20-275

לא יתכן רכוז של השלטון על כל שטחיו המיוחדים במדינה חפשית, או שהמדינה חדלה להיות חפשית. ועוד לא יתכן, שהממשלה שאינה אלא הרשות המוציאה לפועל של החוקים הנחקקים בבית הנבחרים, לא יתכן שהממשלה תעמוד מעל לחוק, מעל למשפט.בחוקת החרום המבישה כתוב לאמור: אם הממשלה תכריז על ארגון כל שהוא כעל ארגון בלתי חוקי תשמש ההודעה הוכחה בפני בית דין אלא אם כן יוכח ההפך... להוכיח אחרת? הדבר הזה מזכירני את היהודי המבוהל מאודיסה שפקפק מאד האם יוכל להוכיח שהוא אינו נפל... ובאמת, לך והכיח שאתה ליגאלי...