קווים למדיניות הפנים העברית

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז תשרי התש"ט, 19 באוקטובר 1948
מתוך:
P20-275

בדרך הרת אסונות זו הולכת הממשלה הבלתי נבחרת. לפי חוקת הבחירות האומללה ההיא, היה ראש הממשלה ושר הבטחון גם למחוקק עליון וגם לשופט. הוא הוא שחוקק "בעצת הממשל" את החוק שלפיו ישפטו שלשה קציני צבא הדיוטות בעיני החוק, אזרחים, שאין להם כל קשר עם הצבא. והוא הוא, הממנה או דוחה את השופטים ההם לפי ראות עיניו, זכאי לאשר, או לשנות פסק דין, לעשרים שנות מאסר. אכן, מימי פרעה מלך מצרים ומימי האבסולוטיזם הצאריסטי והמלוכני ומימי הפאשיזם המודרני לא היה רכוז שלטון ביד אחת, או בידי הכת השולטת – כרכוז הזה. אמנם, פרעה והצר היו לא רק שליטים, מחוקקים ושופט ים, אלא גם כהנים גדולים וראשי כנסיה, אולם נדמה שראש הממשלהבלתי נבחרת אף מן הכהונה אינו מדיר את ידו. הן הוא הספיק כבר לפסוק הלכה ביחס לבית המקדש והציע להקציב בחצרו מקום לתותח מסויים... אזי חובה עלינו להזכיר לו, כי חרות ישראל מתחילה, עם דמדומי השחר של עמנו, מהשתחררות מעול שלטונו של פרעה.