קווים למדיניות החוץ העברית

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז תשרי התש"ט, 19 באוקטובר 1948
מתוך:
P20-275

הארגון הצבאי הלאומי העמיד מאחורי מדיניות החוץ שהוא נהל במשך שנות המלחמה מן המחתרת, את גורם הכח. כחו זה לאהספיק בכדי להוציא את הגורם הבריטי מארץ-ישראל; הוא גם לא הספיק בכדי להוציא את הגורם הבריטי מארץ-ישראל המערבית, במערכת מחתרת הממושכת, את הגורם הצבאי הבבריטי. כך הושגה המטרה הראשונית והעקרית של מדיניות החוץ העברית בדורנו: שלטון הדכוי הבריטי חוסל וצבא הכבוש הבריטי הלך. עם השגת מטרה זו נוצרה שעת הכשר ההסטורית המיוחדת במינה, לקחת, בהסתערות כבוש ושחרור, את הארץ ולרשתה.