קווים למדיניות החוץ העברית

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז תשרי התש"ט, 19 באוקטובר 1948
מתוך:
P20-275

חמשית: שום משא ומתן עם מדינות ערב האחרות. משא ומתן .. להשגת שלום בר קיימא יתכן אך ורק לאחר הוצאת צבאותיהן מארץ מולדתנו.