קווים למדיניות החוץ העברית

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז תשרי התש"ט, 19 באוקטובר 1948
מתוך:
P20-275

שלישית, שום "אורינטציה על האו"ם", שום קבלה אוטומטית של החלטות מוסדותיו וצוויהם. נראה את האו"ם כמות שהוא: לא כבית דין עולמי, כי אם כזירה להתגוששות אינטרסים בין המעצמות הגדולות והקטנות. נראה את החלטות האו"ם כמות שהן: לא "כפסקי דין" כי אם כתוצאה של משחק הכחות הבין לאומיים. רק במדה שהחלטות האו"ם לא תפגענה באינטרסים החיוניים של עמנו – נקבלן.