קווים למדיניות החוץ העברית

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז תשרי התש"ט, 19 באוקטובר 1948
מתוך:
P20-275

ראשית, יש לטל לחלוין וללא שיור את ההסכמה לבתור המולדת. היסוד החוקי ולא רק המעשי – לאקט פוליטי זה קיים. ארגון האומות המאוחדות לא עשה דבר בכדי לבצע את החלטת ה-29 לנובמבר...אם ארגון האומות אינו רואה עצמו קשור בהחלטתו, משום מה נראה אנחנו את עצמנו קשורים לה? זאת ועוד: תכנית החלוקה נחשבה לפשרה. ה"צד השני" דחה אותה ומוסיף לדחות אותה ואפילו הקים "ממשלה לכל פלשתינה" לפיכך הזכות החוקית בידינו. למעלה מזה: החובה היא – להכריז אל ממשלת ישראל כעל ממשלת ארץ-ישראל .