קווים למדיניות החוץ העברית

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז תשרי התש"ט, 19 באוקטובר 1948
מתוך:
P20-275

נתוח שלשת החטאים – אבות החטא- של מנהלי מדיניות החוץ הרשמית, מביאנו לידי מסקנות ברורות ביחס לדרך הנכונה שבה צירה ללכת מדיניות החוץ העברית.