קווים למדיניות החוץ העברית

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז תשרי התש"ט, 19 באוקטובר 1948
מתוך:
P20-275

מנהליה של מדיניות החוץ הרשמית האלה, לא ראו, לא את המציאות הבין לאומית הממשית, לא את מצבנו האסטרטגי, לא את מצב אויבינו – לא ראו את הנולד. אמרנו לעיל כי מאחר שרחביה לא הכינה כח מספיק ו"70 אלף חיילי הגנה" הצטמקו במציאות ל-2,500 חברי פלמ"ח ו-6,000 "חיילי" חי"ש, האמינה רחביה זו בצבא בין לאומי ובכחו של האו"ם ובהחלטותיו. אפשר לומר, באותה מדה של צדק, גם את ההפך. אפשר לומר, כי מאחר שאנשים עוורים אלה האמינו באו"ם ובצבאו, ובהחלטותיו, הם לא הכינו בזמן את הכח העברי הצבאי.