קווים למדיניות החוץ העברית

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז תשרי התש"ט, 19 באוקטובר 1948
מתוך:
P20-275

אבל שעת הכשר החמצה, מפני שהמנהיגות הרשמית לא הכינה בזמן המתאים את הכח העברי, במדה מספקת, במובן "יחסי". היא יכלה לעשות זאת; אבל היא לא עשתה זאת. ומאחר שלא היה לה הכח הממשי, היא האמינה בפאטא מורגנה של "צבא בין לאומי" וב"קדושת" ההחלטה של ארגון האומות המאוחדות ובביצוע ההחלטה ע"י וועדת הבצוע. אמנם במלחמה שהתנהלה בימי מאי הצלנו הודות לגבורת הנוער העברי, את החיים. אך את העתיד לא הצלנו. צבאות הפלישה הסוגרים עלינו מכל עבר ו"תכנית ברנדוט" מוכיחים לא רק את אשר החמצנו בעבר, אלא גם את הצפוי לנו בעתיד.