קווים למדיניות החוץ העברית

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז תשרי התש"ט, 19 באוקטובר 1948
מתוך:
P20-275

גרוש הפולשים בסערת המלחמה, שאינה אלא התגוננות חוקית נגד תקפנות, יהווה תרומה רצינית לבסוס השלום בין העמים, שאינו סובל בתקופתנו, כל חלוקה. עם ישראל אינו נלחם בכדי לגזור משהו ממישהו, אלא בכדי להחזיר לעצמו את אשר נגזל הימנו בימים עברו ובימים הללו.. היא מלחמה צודקת היא מלחמת למען השלום והקדמה.