צריפין

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח אדר א' התש"ו, 1 במרץ 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 93-94

בצהרי היום ההוא חדרו חיילי הארגון הצבאי הלאומי למחנה המרכזי של הצבא הבריטי, לצריפין, בה חונה, בין היתר, הדיוויזיה הששית המוטסת. חיילינו התגברו על כל המשמרות ובעמדם תחת מטר של אש ובהשיבם אש, הוציאו ישר מתוך "לוע הארי", מכונית מלאה נשק ותחמושת. וגם "כרטיס ביקור" השאירו לבריטים המבוהלים: מחסן, שהכיל מ-10 עד 15 טון תחמושת, הופצץ והושמד.

המבצע היה כה נועז וכה מפתיע, עד שברדיו לונדון הגיבו עליו בצורה, שלא היה לה תקדים. פה בלונדון - אמר הפרשן הבריטי - אין משיגים, כיצד קרה הדבר, שאחרי כמה חדירות מוצלחות של הטירוריסטים העברים לתוך מחנות צבא ואחרי כל אמצעי הזהירות בהם נקטו השלטונות, בוצעה התקפה, עם גניבת נשק, על המחנה הגדול ביותר בארץ-ישראל. ה"תמיהה" הזאת גררה אחריה מסקנות. יומיים אחר-כך הודח ממשרתו המפקד הראשי של הצבא הבריטי בארץ, הגנרל ההוגינוט, ד'ארסי.

גנרל הולך וגנרל בא. אין זה משנה הרבה. אולם אנו מבטיחים לבריטים, כי עוד פעמים רבות ייאלצו להחליף את מפקדיהם בארץ- ישראל ועוד פעמים רבות ימלמלו פרשנים: בלונדון אין מבינים... עד שיבינו, כי ארץ זו ארץ העברים היא.