ציון הלא תשאלי!

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד טבת התש"ה, 30 בדצמבר 1944
מתוך:
במחתרת, (תשי"ט) כרך א' עמ' 203-204

כוונת המשעבדים ברורה. לא רק להרעיב את העצורים הם רוצים; הם שואפים גם לשבור את רוח הנוער העברי במולדת. אך הם טועים. הנוער הלוחם לא יפר את שבועתו. דרכו היא דרך מלחמה, יסורים והקרבת החיים. הוא יודע, כי זוהי הדרך היחידה המובילה להורדת שלטון הכבוש, לשחרור המולדת ולגאולת האומה, המושמדת ע"י הנאצים הגלויים וע"י הנאצים הבלתי-גלויים הוא יוסיף להלחם. ולחשבון הגדול יצורף עוד סעיף: ההתעללות האכזרית באריטריאה.