צבא השחרור העברי

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' אדר התש"ז, 1 במרץ 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' ע"מ 21-27

אין כל תקוה לתיקון חברתי, לגאולת הפרט והקיבוץ החברתי אלא בקרב עם ריבוני בלבד.

אמת היסטורית היא ובה נחזיק. על כן, כל עוד לא הוקמה על תלה המדינה העברית החפשית והעצמאית, יתנוסס מעל ראשנו רק דגל אחד ויחידי, היא דגלה של מלחמת השחרור העברי, המובילנו בדרך המלך אל מלכות ישראל.