פרשת המלקות

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' כסלו התש"ז, 1 בדצמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 319-321

"אבל קם דור חדש. בשבילו אין המושג כבוד המצאה של גויים, של "פריצים", אשר היהודי "הפיקח" בז להם בעמקי הנפשו המושפלת. בשבילו רגש הכבוד הוא טבעי, כפי שטבעי הוא אויר המולדת שאותו הוא נושם, כפי שטבעית היא אדמת המולדת, שעליה הוא דורך בגב זקוף ובראש מורם. דור זה לא יתחכם עוד, כדי להתחמק מתגובה אנושית בריאה. תקופת ההשפלה והשפלות נסתיימה. אין מלקים עוד את בני ישראל. זוהי המשמעות של תגובתנו בשביל עמנו."