פרשת דב גרונר

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד שבט התש"ז, 4 בפבואר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 339-342

עמדתנו היא ברורה. לא לדב, ולא לשום שבוי אחר, לא ניתן הוראה לפנות ל"מועצת המלך" לבקש חנינה. ישנם דברים בחיים, היקרים מן החיים עצמם. אך מאידך, גם לא אסרנו על דב לחתום על מה שהציעו לו לחתום. הוא הוא שהכריע על דרכו מן היום הראשון ועד עצם היום הזה. ועמדתו נובעת לא מ"פקודה" - שאין לתתה בנסיבות כאלו - כי אם מהכרתו הפנימית, שעליה גאוותנו.