פרשיות במסכת צביעות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז תמוז התשי"ג, 10 ביולי 1953
מתוך:
עמוד 2

בבואי לספר על פרשה מספר ג' במסכת צביעות, על להתרכז במיוחד על יחסם של הציונים הכללים לבעיות היסוד של עמנו. הציונים הכלליים, כידוע, קוראים לעצמם לא רק דימוקרטים, אלא גם ליבלרלים. התואר השני הזה, מוצאו האתימולוגי הוא מן המילה Liberu ,,חפשי" – האין הוא מחייבם לקום נגד שיפוט צבאי על אזרחים ונגד מאסרים אדמיניסטרטיביים שרירותיים?
שעה שאני מציג את השאלה הזאת, החל המשפט בבית-הדין הצבאי בצריפין. המשפט הזה מתנהל לפי הפרצודורה הצבאית; לפסק הדין שינתן בו אין ערעור. ,,השופט העליון" היחידי, המוסמך לבדוק את פסק-הדין, הוא אדון בן-גוריון. ולכל זה הסכימו ,הליברלים" שלנו.
יורשה נא לי, בקשר עם פרשה עגומה זו להזכיר נשכחות. אחת הסיבות הישירות שבגללן פרצה המהפכה הצרפתית הגדולה היו Letters de cachetאו צווי המעצר השרירותיים, שהוצאו על ידי המלך ומשרתיו. הכלל, שלפיו אין אוסרים בן אדם אלא על פי פקודת שופט, נקבע, מאות שנים לפני המהפכה הצרפתית, ב Magna charta דורות של לוחמי חרות נלחמו נגד שרירות זו, שאין נוראה ממנה, של השלטון. אבל ,,הליברלים" שלנו נתנו לאדון בן-גרויון Carte blanche להשליך לבית כל אזרחים ,,חשודים", "שאין נגדם הוכחות". איך ייקראו אנשים, אשר רוממות הליברליזם בגרונם וחרב הפיפיות של סעיף 111 בידם?
באשר להסגרתם של אזרחים לשיפוט צבאי, כדאי להזכיר, כי לפני מלחמת העולם השניה היתה קיימת בארצות אירופה השונות מחתרת קומוניסטית מסונפת, שנלחמה, על פי תורת לנין, ,,להתקוממות מזויינת של המוני העמלים נגד המשטר הקיים". בארצות האלו לא היו, ברובן, דימוקרטיות; הן היו פאשיסטיות למחצה. אף על פי כן, לא נסחב בהן שום איש מחתרת קומוניסטי בפני בית דין צבאי. אנשי המחתרת הקומוניסטית נשפטו באירופה אך ורק בפני בתי משפט אזרחיים, על פי המינהל האזרחי המקובל, המטיל את חובת ההוכחה על התביעה, הנותן ערובות מלאות לזכויות הנאשם, המבטיח לו זכות ערעור.
ובאמריקה כמו באירופה. האמריקאים טוענים, כי, מלבד המפלגה הקומוניסטית הגלויה, קיימת בארצם מחתרת קומוניסטית, ושאיפתה המוצהרת היא להפוך את המשטר בכוח הזרוע. בכל זאת, לא הוקם באמריקה שום בית-דין צבאי לשפוט את הקומוניסטים; במידה שאנשי מלנקוב האמריקאיים, החשובים בקיום קשר בוגדני עם מעצמה זרה, עוינת לאמריקה, מובאים לדין, הם נשפטים על ידי בית-משפט אזרחי, שווב עם כל הערובות והזכויות לערעור, הכלולות בפרצדורה אזרחית. רק בישראל, תחת שלטונה של מפא"י ובהסכמה מפורשת של ,,הליברלים" ממפלגת הציונים הכלליים, מושלכים אזרחים לבית-כלא בפקודת קצין-צבאי ונסחבים אזרחים למשפט בפני בית דין צבאי. האין איפוא הציוניחם הכלליי ליברלים במובן זה, שהם חפשיים מבושה, ממש כאדונם רב החסד, ראש-הפאודל-סוציאליסטים?