פרק מספר העתיד להיכתב חלק א'

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה סיון התשל"א, 18 ביוני 1971
מתוך:
עמוד 20
נושא:
בטחון - צבא, צה"ל

בימים ההם הוכח, אולי לתמיד, כי את הצבא העברי המחודש אפשר לגייס, על מאות אלפי חייליו המצויינים, בכל יום ובכל שעת הלילה אבל אם מגייסים אותו, אי אפשר להחזיקו, זמן ממשוך באפס מעשה. הענין אינו פסיכולוגי. אמנם ידוע בכל צבא, הקושי הכרוך בעמידה מייגעת סבלנית בחפירות הגנה. כל צבא ראוי לשמו, חייב ללמוד אותה. חיילינו לומדים, גם יודעים. אבל המדינה, עליה הם נקראים להגן בנוייה כך, שאין היא יכולה, ימים רבים, להחזיקם, לרבבותיהם, במצב של המתנה, בלא החלטה על הכיוון, שיילכו כעבור זמן מסויים, אין מנוס מפני הבחירה בין שתי האפשרויות: או לשלחם קדימה, כדי לשבור את האוייב, או להחזירם לבתיהם, מתוך הנחה, אם נכונה היא, כי הסכנה חלפה. המשך ההמתנה, או הצפייה הסבילה, הוא עצמו יוצר סכנה למדינה. חיילינו מפיקים לקחים מן הקרבות. מנהיגינו חייבים ללמוד את הלקח המיוחד הזה מן הימים שקדמו ללחימה.