פרישה, סיזון, אלטלנה

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אב התשל"א, 6 באוגוסט 1971
מתוך:
עמודים 13,22
נושא:
מחתרות - אצ"ל, תנועת המרי

אני קובע, כי אפילו לא עלה על דעתי, ועל דעת חברי, לנהוג כך. בכל שנות מלחמתו, נהג האצ"ל לקיים את דברו. כמפקדיו וחייליו חונכו על הכלל, לפיו מבחן ההסכם הוא בקושי לקיימו. וחובה לעמוד במבחן זה. אביא מספר דוגמאות: הוקמה תנועת המרי. על פי ההסכם, שהונח ביסודה, קיבלנו על עצמנו מיגבלות רציניות לגבי חופש ההכרעה שלנו על מבצעי קרב. במשך כל תשעת חדשי הלחימה המשותפת, לא שמענו תלונה כלשהי על חריגה מן המוסכם. ביצענו בתקופה ההיא, גם מספר פעולות לא קלות לשם כיבוש הנשק החיוני. החלטנו עליהן לבדנו. אך דבר זה היה חלק של ההסכם,