פרישה, סיזון, אלטלנה

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אב התשל"א, 6 באוגוסט 1971
מתוך:
עמודים 13,22
נושאים:
מורשת ישראל - אהבת חינם, אחדות ישראל. מחתרות - אצ"ל, סזון, תנועת המרי

פשיטת הרגל, המוסרית והמדינית, של אנשי הסיזון, מצאה את ביטוייה... בתנועת המרי. האצ"ל לא חוסל. ורודפיו הציעו לו להילחם, יחד אתו, נגד השלטון הבריטי. במלים אחרות, הם הציעו שיתוף מבצעי, לא בפעם האחרונה, עם הפורשים, עם זרע הפורענות. למען עמנו, מצאו הנרדפים כוח בנפשם להושיט ידם לרודפיהם ומסגיריהם. אף זאת לא בפעם האחרונה.