פרישה, סיזון, אלטלנה

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אב התשל"א, 6 באוגוסט 1971
מתוך:
עמודים 13,22
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם. מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי, פלמ"ח. מדינות - בריטניה

במושב האו"ם מוסר נציג ברית המועצות הודעה על מאורעות הדמים בארץ-ישראל הבאים ללמד על פשיטת הרגל של השלטון הבריטי. אילו מאורעות? הן הפלמ"ח כבר לא עסק בהם? ב-17 בספטמבר מודיעה בריטניה, כי תוציא את מינהלה וצבאה מארץ-ישראל. מדוע לא נמסרה הודעת מפנה זו שנה לפני כן? ב-13 באוקטובר מצהיר צרפקין הרוסי, כי יש הכרח להקים מדינה יהודית. מדוע לא שמענו הצהרה זו ב-30 ביוני 1946? אין מקריות בתאריכים היסטוריים.