פרישה, סיזון, אלטלנה

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אב התשל"א, 6 באוגוסט 1971
מתוך:
עמודים 13,22
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, גלות אפריקה, לח"י, עולי הגרדום, עליה בלתי לגאלית, פלמ"ח. מפלגות - בית"ר

קראתי את הדברים הנרגשים האלה ונתתי כבוד בלבי ללוחמים. אבל ביקשתי, מלבד הפלמ"ח, לפניו ואחריו, את אצ"ל ולח"י. לא מצאתי. אינם קיימים. הא כיצד? האם מר חיים חפר אינו יודע, כי אנשי האצ"ל, ולח"י ובית"ר הביאו לארץ-ישראל עשרות אלפי מעפילים? האין הוא זוכר, כי, לפני הקמת תנועת המרי, נלחמו ארגוני המחתרת בשלטון הבריטי, והמשיכו ללחום בו אחריה? האם הוא לא שמע על ההתקפות המפורסמות של המחתרת על מחנות הצבא והמשטרה הבריטיים ועל כיבוש הנשק המשחרר? האם הוא לא למד דבר על מאות ההרוגים ומאות הפצועים בקרב חברי אצ"ל ולח"י, במלחמה נגד התוקפנות הערבית, מאז נובמבר 1947 ועד קיץ 1948? האם הוא מעולם לא שמע על עולי הגרדום? האם לא ידעו לו, היכן בתי הכלא ומחנות הריכוז ביפו, בירושלים, בבית-לחם, בחיפה, במזרע, בנור-שמש, בעכו, בלטרון, בסודן, באריטריאה, בקניה?