פרישה, סיזון, אלטלנה

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אב התשל"א, 6 באוגוסט 1971
מתוך:
עמודים 13,22
נושא:
מחתרות - אצ"ל, לח"י

נשוב לסוגיה ההיסטורית של הפרישה. נעשה נסיון, בגלל הצליל, להפוך את השם פורשים לשם גנאי. לא יצלח. תואר כבוד הוא לנו. פרשנו לא לחיים קלים אלא למלחמת שחרור; לא לסיגופים אלא ליסורים; לא לקינות אלא למעשים. פרשנו מן העבדות ומן ההשלמה עמה, אל ההתנגדות הצודקת, הגואלת. השלכנו חיינו מנגד למען עמנו וארצנו. נלחמנו, סבלנו, ובעזרת השם, יכולנו. זכינו לתקומת ישראל לתקופותיהם, הכל נלחמו וסבלו. בכך אנחנו, הפרושים מכירים אבל מי שבא לשלול מאתנו את זכותנו, נאמר לנו בשלות נפש מוחלטת, הנובעת מהכרת המעשה: אמנם כן, בימים ההם, הנוראים והגורליים, פרשנו, ונתגאה בכך כל ימי חיינו.