פרישה, סיזון, אלטלנה

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אב התשל"א, 6 באוגוסט 1971
מתוך:
עמודים 13,22
נושאים:
מחתרות - המנדט הבריטי, עליה בלתי לגאלית. מורשת ישראל - שואה

מיליונים יהודים היו מושמדים מדי יום ביומו. ארץ-ישראל היתה משועבדת, גזולה, סגורה. המרות, אשר בשמה מדבר מר אלון, קבעה ודרשה, כי עד תום מלחמת העולם השניה אין לעשות דבר. במלים אחרות, היה על כולנו לראות את עמנו, מאז נודע על מסע ההשמדה הגרמני, בהכחדתו המתמדת, ולא לנסות אפילו, על ידי מלחמה מרדנית, לפרוץ את שערי מולדתו. לא אכחד, כי, בחשבי על אפשרות כזו, עובר רעד בליבי, אפילו היום. כל בני דורנו היו צריכים לכבוש פניהם בקרקע בבושה שלא היתה עוד סרה מהם, לו היו חייבים להודות, כי על אדמתנו שלנו, במולדת, לא קם איש למרוד, ללחום לשחרור, להצלחה, להבטחת העתיד.