פרישה, סיזון, אלטלנה

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אב התשל"א, 6 באוגוסט 1971
מתוך:
עמודים 13,22
נושאים:
מחתרות - אלטלנה, אצ"ל. מורשת ישראל - מלחמת אחים, שנאת חינם

משמיצינו מדברים על עריקת חיילי אצ"ל, או בריחתם. ייכלמו. מצאו להם "עריקים", בלוחמים אשר, במשך שני, ללא הפוגה, סיכנו את נפשותיהם למען האומה. אך, נכון, הם קיבלו ידיעות מחרידות שאחריהן חשו לעזרתם. מי היה זכאי מבחינה אנושית, לדרוש מהם, כי ינהגו אחרת? גם על כך הריני מקבל על עצמי את מלוא האחריות. אבל אלה, אשר הוציאו גדודים על ציודם, מקווי החזית השונים, ושלחום נגד קומץ אזרחים בלתי מזויינים, ללא צורך וללא הצדקה - אלה חייבים הסבר על מניעם.