פרישה, סיזון, אלטלנה

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אב התשל"א, 6 באוגוסט 1971
מתוך:
עמודים 13,22
נושאים:
אישים - ישראל גלילי. מחתרות - אצ"ל

ההסכם על דרך הצטרפות של חברי אצ"ל לצבא – ההצטרפות עצמה לא עמדה כלל לדיון – נוסח בטיוטות מספר, עד אשר הגענו לחתימתו. באחד הימים, הודיע לי מר גלילי, כי נוסח אשר קרא באזני, לאחר הדיונים המפורטים בינינו, קיבל את אישורו של שר הבטחון. היה כתוב בו, בסעיף הראשון, כי "מפקד הארגון הצבאי הלאומי יורה לחברי אצ"ל להתגייס לצבא הגנה לישראל וגו'" אמרתי לנציגו המוסמך של שר הבטחון, כי נוסח זה אינו נראה לי. ברגע הראשון לא הבין איש שיחי לאיזה כיוון מופנית הסתייגותי. הסברתי לו. אמרתי, כי היום יש לנו מדינה ריבונית והיא המורה לאזרחיה חברי אצ"ל להתגייס לצבאה. מפקד האצ"ל אינו צריך להורות על כך... וכך נוסח הסעיף הראשון של ההסכם: "חברי הארגון הצבאי הלאומי יתגייסו לצבא הגנה לישראל בהתאם לצווי הגיוס של ממשלת ישראל וישבעו שבועת אמונים הנהוגה בצבא."