פרישה, סיזון, אלטלנה

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אב התשל"א, 6 באוגוסט 1971
מתוך:
עמודים 13,22
נושא:
מדיניות חוץ - דיפלומטיה

אבל כבר לימדונו השוודים, בימי המלחמת העולם הראשונה, כי חשוב לדעת, לאיזה צד להיות נייטרלי.