פרוטוקול מנאומו של מר בגין "אסיפת-עם"

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אדר התשכ"א, 28 בפבואר 1961
מתוך:
P20-284

פורסם לפני מספר חדשים ספר של האלוף מיינכהגן שיהה בשנת העשרים יועצו הפוליטי של הגנראל ואחר כך קולונל אלנבי. בספור זה של האלוף מיינכהגן האנגלי יש גלויים רבים, במיוחד על חלקה של המחתרת העברית בהקמתה של מדינת ישראל ובשנוי מעמדו של כל העם יהודי ברחבי תבל. אין לי זמן לקרא בפניכם את כל המבואות ואביא רק שניים. האלוף מיינכהגן כותב בימונו בין ה-21 ליולי 1942 כי הוא השתתף בישיבה בבית הנבחרים הבריטי להקמת כח לוחם יהודי בא"י, אבל הוא מוסיף ואומר: הממשלה הבריטית ב-1943 דחתה את הרעיון בגלל 3 סיבות. שתי סיבות פוליות גרידא, והאחת היא שבלונדון אמרו: " לא, היהודי איננו אדם לוחם".כך הוא כותב ביולי 1+42, אבל ב-19 ביוני 1946 כותב האלוף מיינכהגן, לאחר מבצע מסוים של הארגון הצבאי הלאומי באיי,: "הטרור היהודי בא"י בטל פעם לתמיד את הכתם שהוטל ביהודים כי הם לא ילחמו. היהודים תמיד היטיבו להלחם למען ענין צודק ומבצעיהם האחרונים מוכיחים כי הם אמיצי לב בפרטיזנים בכל מקום בעולם". ב-28 ביולי 1946, שוב לאחר מבצע של הארגון הצבאי הלאומי בא"י, הוא כותב: "הטרור היהודי מחק פעם לתמיד את האשמה כי היהודי איננו אדם לוחם. הוא הוכיח כי יש ביכלתו לעמוד נגד החייל הבריטי לא רק באומץ לב אלא גם באינטליגנציה". מזל טוב! רק מילים ספורות לפרוש הדברים. ההבדל הוא בתקופה של 4 שנים. ב-1942 היהודי איננו אדם לוחם, ב-1946 היהודי הוכיח שאין כמותו לאדם לוחם למען ענין צודק. היהודי הוכיח שהוא יכול לעמוד נגד החייל הבריטי לא רק באומץ לב אלא גם באינטליגנציה. מאה אלף חיילם, כמה אלפי אנשי מחתרת. בוסף דברי אשוב עוד לבעיה, אבל כדאי שתחרטו על לוח לבכם איך המחתרת הזו שנרדפה על צואר לא רק ע"י המשעבדים אלא ע"י כל אלה ששתפו עמם פעולה על פי פקודתו של מנהיגה של מפא"י, שנתנה ממדו של היהודי ברחבי תבל מנרמס ללוחם, ממשפל למורד וזה הוא השנוי הכריע בתולדות הדור.