פרוטוקול מנאומו של מר בגין "אסיפת-עם"

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אדר התשכ"א, 28 בפבואר 1961
מתוך:
P20-284

אבל, הממשלה בחרה בועדת השרים, הוא ישב. ועדת השרים פרסמה מסקנותיה, הוא הוסיף לשבת. הממשלה אשרה את המסקנות, הוא הוסיף לשבת ולא התפטר. רק לאחר שהוגשה הצעת אי אמון ורק לאחר שהקולות במפא"י היו שקולים להדיח או לא להדיח, הוא ץ להתפטר בגלל מצפונו ומיד לאחר התפטרותו הוא מוכן לשבת בראש אותה ממשלה עצמה. בשלושת המקרים הראשונים היה לומר: יש מצפון בהתפטרותו; במקרה הרביעי חייבים לומר: יש התפטרות מן המצפון.[...] עכשיו הוא שואל: איך אתם יכולים להשאיר את המדינה בלי ממשלה תקינה. הוא התפטר, הוא עשה את השבר, הולא יכול לסבול זכויו של לבון, הוא התפטר ממצפונו ועכשיו הוא שואל: מה נעשה בלי ממשלה תקינה