פרוטוקול מנאומו של מר בגין "אסיפת-עם"

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אדר התשכ"א, 28 בפבואר 1961
מתוך:
P20-284

לוא היה מתפטר לאחר שהממשלה אשרה את המצאים של ועדת השבעה, יכול היה לטעון – המצפון.