פרוטוקול מנאומו של מר בגין "אסיפת-עם"

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אדר התשכ"א, 28 בפבואר 1961
מתוך:
P20-284

בינתיים התפתחה הפרשה לשלב נוסף, מאחר שראש הממשלה ושר הבטחון דהיום אמר בישיבת מרכז מפא"י ראשית שאי אפשר להגיע לחקר האמת ושנית שהוא עצמו, לו הדבר היה תלוי בו, בכלל לא היה מתחיל בחקירה מחדש. הוא פרסם מסמך הודעה בפומבי שהועדה שהיא כבר השלישית בסדרה שנתמנתה ע"י המשלה מתוך מטרה אחת ויחידה להוציא את החקירה מידי ועדת חוץ ובטחון ולמה? משום שבועדה זו יושבים אנשי האופוזיציה והישיבה נתכנסה כתוצאה מדרישתה שלתנועת החריות וציונים-הכללים, ואני בוטח אזרחיות ואזרחים שכל עם ישראל ללא הבדל השקפה והשתייכות מפלגתית חייב תודה לידידי, חברי ועדת החוץ ובטחון מטעם תנועת החירות על אשר יזמו את קריאתה של ועדת החוץ והבטחון כדי לחקור במה שנקרא "פרשה", אחרת האמת לא היתה מתגלית והכזב, ועדויות השקר עדיין היו טמונות בארכיונים של הממשלה והאמת חייבת לנצח. מאחר שנתמנתה ועדת חקירה ממשלתית כדי להוציא מועדת החוץ והבטחון את עצם מהלך החקירה, היא ישבה והיא הגיעה למסקנה שלבון לא נתן את הוראה. צאו וראו! ועדה אחת לא הגיעה לשום מסקנה. ועדה שניה חקרה בעדות בפני בית המשפט המחוזי לפיה היתה עדות שקר והיגעה למסקנה שאכן היתה עדות שקר. בית המשפט המחוזי לפיה היתה עדות שקר והגיעה למסקנה שאכן היתה עדות שקר.ועדת החוץ ובטחון חקרה והגיעה למסקנה ע"י רב מכריע של חבריה שמר לבון לא נתן את ההוראה. ועדה מורכבת מ-7 שרים מכל המפלגות הגיעה למסקנה שלבון לא נתן את ההוראה, וראש הממשלה ושר הבחון מפרסם מסמך בפומבי, לעיני העם ולעיני העולם כולו לפיו כל מסקנות האלו בנויות – ואני מביא את דבריו – על חצאי אמת, משוא פנים ועוות דין. הוא דורש ועדת חקירה משפטית ועלי להבהיר היום בפעם הראשונה בפני הצבור כי עצם המושג ועדת חקירה משפטית מטעה את הצבור. אין ועדה כזו. הממשלה יכולה למנות ועדה, הכנסת יכולה למנות ועדה. אין ועדת חקירה משפטית. גם לו בועדת חקירה היו יושבים 3 שופטים, בשבתם בועדת חקירה הם אינם עוד שופטים, הם חבריה. השופט הנו שופט רק כשהוא יושב על כס המשפט כשהוא מטפל בענין על פי דיני ראיות, על פי הנוהל הכתוב בחוק. ברגע בו שופט יושב על כס המפשט והוא מתמנה ע"י הראשות המבצעת או המוקקת להיות חבר בועדת חקירה, אין עוד מפשט ויש ועדת חקירה בעלת סמכויות, אבל אין עוד משפט. עלחקירה כזו אין חלים דיני הראיות, לא חל הנוהל המקובל בבית המשפט, על מסקנות כאלו אין ערעור. כלומר, אין שום יסוד מן היסודות הקובעים את מהלך הדברים בבית המשפט, ואם ראש הממשלה משתמש בכונה במושג ועדת חקירה משפטית, אין זו אלא כוונה להטעות את הצבור כי אין ועדת חקירה משפטית ואילו כל העובדות הקשורות בפלילים נקבעו במפורש דוקא ע"י מוסדות משפטיים כמו בית המשפט המחוזי בירושלים.