פסק דין שאושר

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד אדר התש"ה, 9 במרץ 1945
מתוך:
במחתרת כרך א ע"מ205-207

לא באנו לזרוע יאוש. אמנם, התמונה שציירנוה, בהתאם למציאות, היא שחורה מאד. אין ספק, כי הבגידה האנגלית תעלה עוד לעמנו בקרבנות אין ספור. אבל אנו מאמינים באמונה שלמה כי יש לאל ידנו להמיר את הדין. לא מר צ'רצ'יל יקבע, בחשבון ההיסטורי, את גורל עמנו וארצנו; יקבעו אותו בני המולדת - בידיהם, בנשקם ובדמם. אך התנאי הוא, כי לא נתמהמה לעלות על הדרך היחידה, העומדת לפנינו, היא דרך המלחמה הממשית. התקוממות הישוב תקרע, בלי ספק, את גזר הדין הפושע. ועל הישוב כולו להתקומם נגד מכריתי תקותנו; כל עוד לא אחרנו את המועד, כל עוד לא הגענו למצבם של מורדי הגיטאות...