פירוז ממה, הסכם עם מי?

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א ניסן התשכ"ו, 1 באפריל 1966
מתוך:
עמוד 3

משוכנע אני, והאמן לי, כי נאצר לא יפתח כושר גרעיני (אם ישראל לא תפתחו)? אין זו שאלה המוצגת לעתיד הקרוב ביותר. אבל שוב, מה נורא היה המחיר ששילמנו בעד הפילוסופיה הקלילה לאמור: יבא העתיד וידאג לעתיד? עם,שנסיונותיו כה רבים וכה מרים, צריך לדעת, כי ההווה חייב לדאוג לעתיד, כפי שיש ללמוד מן העבר מה לעשות בהווה.