פירוז ממה, הסכם עם מי?

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א ניסן התשכ"ו, 1 באפריל 1966
מתוך:
עמוד 3

מדינה עם צבאה אינה גטו עם כלואיו. ומצרים אינה גרמניה, גם אם נאצר מוכן להיות כלפינו בן-רוחו של היטלר. מן ההבדלים הללו נובעת לא רק האמונה אלא התודעה, כי אויבינו לא יזכו לגבור עלינו, אבל היינו מתחייבים בנפשנו לו היינו המזלזלים ברצונם ובהכנותיהם, לאסור עלינו מלחמת הכחדה.